ثبت سفارش آوانویس

خط سیتی برای شما عزیزان در فرم زیر امکانی را فراهم آورده است که بتوانید درخواست ساخت نوانویس (همنشینی خوشنویسی و موزیک با ریتم مشخص) مربوط به مناسبت خاصی که مد نظر شماست و با شرایط اختصاصی که شما تعیین میکنید را ثبت و در اسرع وقت به شما تحویل دهد. لازم به ذکر است تولید نوانگار در بهترین و ایده ال ترین حالت حداقل 5 روز زمان نیاز دارد و با دریافت هزینه انجام میشود. (دوستان عزیز هزینه دریافتی از شما بزرگواران به معنای دریافت قیمت اثرایجاد شده نیست و نخواهد بود و فقط مبلغی ناچیز و جزئی است که بابت قدردانی از استاد و هنرمندی که زمان ارزشمند خود را برای ایجاد اثر میگذارد به ایشان تقدیم میگردد. دوستان و بزرگواران عزیز ، برای ثبت درخواست تولید نوانگار فرم زیر را به دقت و با توضیحات کامل تکمیل کنید که هنرمندان ما بتواند در حد امکان ویدیو کلیپی درخور ، شایسته و در حد انتظار شما تولید کند