انتقادات و پیشنهادات

(ثبت پیشنهادات، مطرح کردن ضعف و خطا احتمالی، بیان نقطه قوت، درخواست راهنمایی)

نظرات شما عزیزان؛ برای ما بسیار تا بسیار ارزشمند است. خط سیتی همواره با ارج نهادن به نظرات مهم، پیشنهادات ارزشمند، بیان انتقادات، گوشزد نمودن خطاهای احتمالی و راهنمایی های سازنده شما؛ آن ها را به عنوان مرجعی قابل اعتماد برای بهبود عملکرد خود تلقی خواهد کرد و به خوبی میداند که این رهنمودها باعث پیشرفت و خدمات رسانی بهتر خط سیتی خواهد بوده است. از این رو مشتاقانه منتظر ارسال ایده ها و پیشنهادات و انتقادات شما عزیزان هستیم. به این منظور مکاتبات شما در این بخش مستقیماً به واحد مدیریت سایت خط سیتی ارسال شده و مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بدیهی است تمام پیام های ارسالی شما کاربران پس از مطالعه، بررسی و در صورت تمایل نتیجه آن به شما اطلاع رسانی میگردد.